Igazodás a változásokhoz abas ERP szoftverrel

 
Ellentmondásosnak tűnhet, hogy pont a szabványosítás segíti a vállalatokat ahhoz, hogy képesek legyenek rugalmasságukat megőrizni és a szükséges változtatásokat megvalósítani.
 
abas ERP
 
A KKV-k számára különösen fontos a rugalmasság, hiszen alapjaikban különböznek a nagyvállalatoktól. Az örökké változó környezetben az új helyzetek gyors megértése és lereagálása létfontosságú számukra, de ugyanúgy szükségük van a sztenderdizálás biztosította struktúrákra is. A KKV-k testre szabott folyamatokkal bírnak, melyek saját erőforrásaikhoz és képességeikhez igazítottak, nem pedig az ”általánosan bevált gyakorlathoz”, melyek lehet, hogy egyáltalán nem illeszkednek igényeikhez.
A közepes méretű vállalatok egyáltalán nem hasonlíthatóak össze a nagyvállalatokkal, és nyilván nem mérhetőek a kicsi induló vállalkozásokhoz sem. Míg a kezdő vállalkozások számára jó megoldás lehet egy olyan integrált vállalatirányítási rendszer (ERP), mely kész üzleti folyamatokat tartalmaz, addig a középvállalkozások esetében idővel testre szabott folyamatokat illetve sztenderdeket kell kifejleszteni a hatékony működés érdekében. Ők olyan ERP rendszert részesítenek előnyben, mely egy az egyben saját üzleti modelljükre és stratégiai céljaikra szabható, és mereven elutasítják, hogy az integrált rendszerek értékesítői előre meghatározott sablonokból álló keretbe kényszerítsék őket.
 
De vajon túlzásba lehet-e vinni a sztenderdizálást? Természetesen igen, elég, ha az állami bürokráciára vagy az óriásvállalatok működésére gondolunk. Az üzleti vállalkozások, főleg a kis- és középvállalkozások döntő többsége azonban képes stabil vállalkozásokat létrehozni és működtetni anélkül, hogy túlzott hangsúlyt fektetnének a különböző sztenderdekre, eljárásokra vagy előírásokra.
 

A vállalatirányítási rendszereknek lépést kell tartani a folyamatok változásaival

 
A vállalatok hatékony működéséhez tervet és elérési útvonalat kell felvázolni, ugyanis ezek jelölik ki a jelenlegi és a jövőbeli folyamatokat. Ennek a tervnek vagy elérési útnak a véghezviteléhez olyan ERP rendszerre van szükség, mely mindig naprakész és teljesen összhangban van a kritikus üzleti folyamatokkal és vállalati célokkal. Tulajdonképpen a szervezetek megtehetnék, hogy saját maguk fejlesszék ki és tartsák fenn saját üzleti folyamataikat, de ez esetben az ERP forgalmazó cég és a szervezet számára jelentős többletterhet jelentene, hogy a szoftver és a technológia mindig naprakész legyen. Mivel az ERP rendszerek rendszeres frissítést, karbantartást és felügyeletet igényelnek, az ERP forgalmazó igyekszik ügyfeleit e tekintetben is mindig az élvonalban tartani.
 
Az ERP forgalmazók számára a változások követésének feladata két részre osztható. Először is meg kell vizsgálniuk, melyek a szoftver fejlesztendő részei, másodszor pedig az átdolgozott kódot be kell illeszteniük a már működő éles rendszerbe. Ha a két részfeladat bármelyike érinti az ERP ügyfél testreszabott megoldásait, akkor a frissítésről le kell mondani, vagyis a felhasználó vállalkozás nem képes alkalmazkodni a környezetében zajló változásokhoz. Idővel a szervezet annyira le fog maradni a korszerű ERP rendszerekkel szemben támasztott követelményektől, hogy a szoftverük már nem fogja tudni megfelelően támogatni folyamataikat, így azt le kell cserélni. Másik ERP forgalmazót keresnek majd, és jön egy újabb, mindent ismét fenekestül felforgató és drága integrált vállalatirányítási rendszer bevezetés. 
 

ERP frissítési stratégia

 
Az ABAS Software AG-nak folyamatos frissítési stratégiája van, így biztosítani tudja a szoftver hosszú távú megbízhatóságát és jól használhatóságát. Az abas Business Suite évente új verzióval jelentkezik, melynek köszönhetően az alapszoftver új funkciókkal és technológiákkal gazdagodik. Így az abas felhasználók mindig naprakészek lehetnek, mindemellett a rendszer jól igazítható marad az üzleti folyamatokhoz és célokhoz.
Minden új verzió esetében körülbelül a kódok egyharmada újul meg. Az új funkciók és jellemzők mellett, ha szükséges, az abas új technológiai megoldásokat is alkalmaz. Ennek köszönhetően az ERP évről évre értékesebbé válik. Az abas ERP csak akkor frissül, ha valóban szükséges, és ezek a frissítések nem érintik a korábban kifejlesztett vevő specifikus megoldásokat.
 
 
“Újra és újra megbizonyosodom róla, hogy jó döntést hoztam az abas Business Suite-tal. Akármelyik felhasználóval beszéltem az abas vevőfórumon, mindegyikőjük egyetértett velem abban, hogy a frissítések nagyon gyorsan és gördülékenyen zajlanak. A vevőfórumon és a minket támogató szoftverpartner eseményein is mindig betekintést kapunk a folyamatos, akár új technológiák alkalmazásához is folyamodó szoftverfejlesztés és - optimalizálás érdekes folyamatába.” – Alex Jonas, Értékesítés/IT vezető, R.E.D.
 
 

Címkék:ERP hírek

Ajánlott bejegyzések