Az ERP alkalmazásokat a legtöbb vállalattól már nem lehet elvonatkoztatni. Egyidejűleg a gyártóipar karcsúsított (lean) gyártásra áll át. Úgy tűnik azonban, hogy a gyártásban az ERP és a lean menedzsment egymásba ütköznek.

Ez a cikk arról szól, hogy miért nem létezik az állítólagos ellentmondás, sőt, hogy hogyan hozhat létre szinergiákat a két megközelítés.

 

Mi az a lean menedzsment?

A lean menedzsment egy sor olyan javaslatra nyúlik vissza, amiket Taiichi Ohno dolgozott ki 1947-ben a Toyota-nál.

A módszer kapcsolódik a Kaizen, Kanban és Toyota Systemhaus fogalmakhoz is.

Röviden a Kanban-nál mindenfajta pazarlás elkerüléséről és ezáltal az üzleti és gyártási folyamatok költségoptimalizált irányításáról van szó. A Just-in-Time gyártás a Kanban fontos célja. Minden egyes raktározás, minden egyes többlettermelés és minden egyes perc, amivel egy áru a megállapodás szerinti időpont előtt a vevőnél van, ugyanis pazarlásnak („muda”) számít.

A Kaizen ezenkívül a folyamatok folyamatos jobbítását írja elő. Az állandó megfigyelés és mérés azonosítja a gyenge pontokat, amik aztán apránként megszüntetésre kerülnek. Agilis módszerek, Scrum, DevOps – lényegében ezek mind a Kaizen-en alapulnak.

A lean gyártás vagy karcsúsított gyártás nem jelent mást, mint a lean alapelvek alkalmazását a gyártásra.

 

Az elmélet: Állítólagos ellentmondások

Gyakran állítják, hogy az ERP alkalmazások és a lean menedzsment egymásnak ellentmondanak. Ehhez különböző indokokra hivatkoznak.

 

Pazarlás

A karcsúsított gyártás arra törekszik, hogy minden fölöslegeset elkerüljön. Fölöslegesnek az számít, ami nem szolgálja közvetlenül az értékteremtést. Ha azonban a gyártásban dolgozóknak meg kell szakítaniuk a munkájukat, hogy adatokat vigyenek be egy ERP rendszerbe, akkor ez ellentmond annak az alapelvnek, hogy feltétlenül el kell kerülni a pazarlást. A lean + ERP rendszer ellenzői úgy érvelnek, hogy a folyamatok csak vagy az egyik vagy a másik koncepcióhoz igazíthatók, azonban sohasem mindkettőhöz.

 

Az ERP rendszerek merevnek számítanak

A lean menedzserek az ERP megoldásokat merevnek és rugalmatlannak tartják. A lean vállalatok az ERP alkalmazásokat zavaró tehernek tekintik. Az adminisztrációnak a folyamatot csak akkor kellene a rendszerben rögzítenie, ha a gyártás befejeződött. Ez természetesen ellentmond az ERP megoldások azon igényének, hogy a vállalatot átfogóan leképezzék. Ha egy ilyen fontos terület, mint amilyen a gyártás, nem megfelelően kerül rögzítésre, akkor ennek kárát látja az adatminőség és az a képesség, hogy rendelkezésre lehessen bocsátani kiértékeléseket a vállalatirányításhoz. Az ERP rendszer csak akkor tudja kibontakoztatni a benne rejlő potenciált, ha egy szilárd adatbázissal rendelkezik az összes vállalati folyamaton keresztül.

 

Push (nyomó) elv a pull (húzó) elvvel szemben

Egy ERP rendszer információkat gyűjt, integrál és köt össze egy konzisztens, egész vállalatra kiterjedő adatbázissá. Ezért például a rendelési folyamatokat és a gyártást az értékesítési előrejelzés alapján szervezné és tervezné meg – egy klasszikus példa a push (nyomó) elvre. Ezzel szemben a lean menedzsment a pull (húzó) elv szerint működik. A Kanban arra törekszik, hogy a készlettartás minimalizálásra kerüljön, azáltal, hogy az anyag csak akkor kerül megrendelésre, ha ténylegesen szükséges. Egy projekt sikere ugyancsak a helyszínen elért eredményeken mérhető le („Genchi Genbutsu”) és nem az ERP alkalmazásokból származó információk alapján.

Röviden: A lean menedzsmentet a tényleges szükséglet mozgatja, az ERP alkalmazásokat ezzel szemben a szükséglet prognózisok.

 

A gyakorlat – Több szinergia, mint konfliktus

A vállalati valóságban kiderül, hogy az ERP megoldások és a lean menedzsment állítólagos összeférhetetlensége csupán legenda. A valóságban a két megközelítés profitálhat egymásból.

 

Az ERP-vel elkerülhető a pazarlás

Az például egy téves feltételezés, hogy az ERP alkalmazások csupán új folyamatlépéseket adnak hozzá. Ennek pont az ellenkezője igaz: Egy ERP megoldás bevezetésekor az összes folyamat ellenőrzésre kerül. Ennél először megszüntetésre kerülnek a fölösleges lépések, utána szabályozásra kerülnek a kerülőutak, végül pedig automatizálásra kerül az összes standardizálható tevékenység, amennyire csak lehetséges.

Ez nem csak az adminisztráció folyamataira, hanem a gyártás folyamataira is vonatkozik. A dolgok internete (IoT) révén ma már nem feltétlenül szükséges, hogy az emberek megszakítsák a munkájukat, hogy gyártási adatokat rögzítsenek az ERP rendszerben. Ma ezt gépek, munkadarabok, sőt raktárkészletek maguk megtehetik – köszönhetően a szenzoroknak és RFID chipeknek.

Ily módon az ERP megoldás a lean gyártás kivitelezési segítségévé válik. Megszünteti a fölösleges tevékenységeket, mozgásokat, készleteket, szállításokat és várakozási időket.

 

Az ERP-vel elkerülhetők a hibák

A hibák elkerülésében szintén jól megfér egymással a lean rendszer és az ERP rendszer. A hibák elkerülése a lean menedzsment különösen fontos célja, mivel a hibák mindig egy elkerülhető ráfordítást – és így pazarlást – jelentenek. A lean filozófia szerint a folyamatokat úgy kellene kialakítani, hogy már egyáltalán ne lépjenek fel hibák.

Az ERP alkalmazások ehhez jelentős mértékben hozzájárulnak, hiszen lehetőséget adnak plauzibilitási vizsgálatok és alkalmazási segítségek beépítésére.

 

Az ERP-vel elkerülhető az időráfordítás és a fölösleges utak

Egy ERP rendszerben a felhasználók sokkal gyorsabban megtalálják a szükséges információkat, mint a hagyományos archívumokban és irodai struktúrákban. Mivel az információk össze vannak kötve a hozzá tartozó folyamatokkal és kiértékelhetők, a dolgozóknak nem kell Excel táblázatokat összevezetniük vagy kollégákkal konzultálniuk ahhoz, hogy lássák az összképet, és hogy kompetens döntéseket hozzanak. Sem másik részleget nem kell felkeresniük, sem az iratszekrényhez nem kell odamenniük. Megszűnnek a fölösleges utak és a fölösleges keresési ráfordítás.

 

Lean menedzsment és ERP alkalmazások együtt

A lean menedzserek sok helyen megtalálták a módját annak, hogy kombinálják az ERP-t és a karcsúsított gyártást.

Néhány vállalat olyan rendszert vezet be, ahol az ERP megoldás irányítja a bejövő és kimenő folyamatokat, miközben a gyáron belül karcsúsított gyártást folytatnak.

Ez azt jelenti, hogy a vevői és szállítói folyamatok az ERP megoldásban kerülnek rögzítésre és feldolgozásra, miközben a gyártásban az összes folyamat idő- és költségoptimalizáltan a Kanban és Kaizen szerint zajlik. ERP az adminisztrációban, lean a gyártásban, így a két koncepció egyidejűleg létezhet anélkül, hogy egymásba ütköznének.

Ez a megoldás például egy one-piece-flow (egy darabos áramlás) gyártásban ésszerű, aminél egy dolgozó a gyártás elejétől a végéig végigkísér egy munkadarabot. Minden egyes darab közbenső raktározás nélkül megy végig a gyártáson. Ez messzemenően fölöslegessé teszi az ERP-t.

A szokásosabb sorozatgyártásnál ezzel szemben több részleget, személyt, mennyiséget és könyvelési folyamatot kell koordinálni. Itt ismét használhatók az ERP megoldás erősségei.

 

Lean + ERP teljes koncepció kidolgozása

Sebastian Appenzeller, Armbruster GmbH, és Jürgen Köbler, Hochschule Offenburg, összekapcsolták a lean menedzsment és az ERP megoldások alapelveit egy LEAN-ERP rendszerré. Ez a megközelítés jelképesen házként kerül megjelenítésre.

  • A vevő igényei és szükségletei képezik a tetőt, ami felé az egész épület tart.
  • Az üzleti folyamatok folyamatos jobbítása képezi az alapot.
  • A lean alapelveknek az ERP területhez való alkalmassá tétele képezi az egyik tartóoszlopot.
  • Az ERP megoldásoknak a lean alapelvekhez való hozzáigazítása képezi a másik tartóoszlopot.

Ebben a konstrukcióban a lean menedzsment és az ERP megoldás kölcsönösen kiegészítik egymást: A vevő igényei jelentik a cél állapotot. Megfigyelésen keresztül meghatározásra kerül a tény állapot. Az ERP megoldás segítségével elemzésre kerülnek a gyenge pontok. Felvázolásra kerül egy új folyamat, ill. cél állapot. Utána fokozatosan törekvés történik a cél elérésére

Appenzeller és Köbler nagy sikerrel tesztelték ezt a koncepciót egy forgácsoló cégnél való ERP bevezetésnél. A bevezetés gyorsabban és gazdaságosabban ment végbe a többi projekttel összehasonlítva és alig befolyásolta a mindennapi munkát.

Tehát minden amellett szól, hogy a lean menedzsment és az ERP alkalmazások épp a szinergiáikon keresztül nyújtják a legnagyobb hozzáadott értéket.

 

Címkék:ERP hírek

Ajánlott bejegyzések