Köszönhetően a számos új digitális technológiának a technikai keretfeltételek és lehetőségek az elmúlt években óriási fejlődésen mentek keresztül. A digitalizáció ma az élet valamennyi területét érinti és áthatja.

Időközben a megatrend az ipart is elérte, alig akad olyan vállalat, amely megúszhatja, hogy a digitalizáció, különösen az Ipar 4.0 és az „Internet of Things” témákkal foglalkozzon. Az elkövetkező évekre fontos átalakulásokat prognosztizálnak csaknem az összes iparágban.

A tartalom rövid áttekintése:

·         Ipar 4.0 – Túl nagy kihívás?

·         Hogyan kezeljük az Ipar 4.0-t?

·         Igény és realitás – A digitalizáció hajtóerői

·         Eddig kevés előrehaladás a termelő vállalatoknál

·         Technológia, mint a digitalizáció fő hajtóereje

·         Mit csinálnak a digitalizáció éllovasai másképp?

·         A Tesla felrázza az autóipart

·         Az élenjáró vállalatok új piacokat hoznak létre

·         A digitalizáció elnyeli a régi üzleti modelleket – Rugalmasság a középpontban

·         Miért képezik az ERP rendszerek a digitalizáció alapját

·         Készen a digitalizációra az abas ERP-vel

 

Ipar 4.0 – Túl nagy kihívás?

A digitalizáció és az Ipar 4.0 kihívásai mindenütt jelen vannak, azonban a mutatott megoldások és válaszok olykor kiábrándítóak. A kerekasztalokon és a prezentációkon a digitalizációnak mindig ugyanazok a technikai szlogenjei kerülnek felsorolásra. Továbbá azok a versenytársak kerülnek idézésre, melyek gyorsabban, agilisabban és eredményesebben reagálnak a kihívásokra és a „mindenütt jelen lévő fenyegetésre”. Egy „feltartóztathatatlan folyamatról” van szó, amibe néhányan szinte már beletörődnek a konkurencia felsorolt eredményei miatt és azon kérdésnek köszönhetően, hogy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani a haladás ütemével.

 

Hogyan kezeljük az Ipar 4.0-t?

Nem csoda tehát, hogy sok középvállalatnál a bizonytalanság van túlsúlyban azt illetően, hogy hogyan bánjanak a témával, és ebben a tekintetben eddig kevés kezdeményezés látható. Honnan kellene jönniük az impulzusoknak a digitális megoldáshoz? Az Ipar 4.0 körül csak átmeneti a felhajtás? Vagy ez a vonat már elment? A digitalizáció nagyhatalmú kaliforniai éllovasait (Amazon, Facebook/WhatsApp, Uber, Apple, Google, …) tekintve teljesen érthető kérdések. Hogyan kezeljük azonban ezeket a kérdéseket? Mi az, ami valóban lényeges a saját vállalatunk számára? A digitalizáció fenyegetés a vállalatunkra nézve vagy inkább egy lehetőség az innovatív, digitális üzleti modellekhez?

 

Igény és realitás – A digitalizáció hajtóerői

Egy 2015 végén végzett német felmérésben a Német Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium meghatározta a digitalizáció legfontosabb hajtóerőit. A digitális értékesítési és információs csatornák mellett a hatékonyság és a minőség növelése kapja ennél a legfontosabb szerepet. Ez a felismerés nem igazán meglepő. Következményként azonban az ipar összekapcsolásra kerül a digitális információs és kommunikációs technikával. Az Ipar 4.0-val az ipari termelés eljárásmódja mélyreható változáson megy keresztül. Az „Ipar 4.0 Platform” információs oldal a következőképpen írja le a német szövetségi kormány által megfogalmazott igényt az Ipar 4.0-val szemben:

„Így intelligens értékteremtési láncok keletkezhetnek, amik a termék életciklusának valamennyi fázisát magukban foglalják – egy termék ötletétől kezdve a fejlesztésen, gyártáson, használaton és karbantartáson keresztül egészen az újrahasznosításig. Ily módon végiggondolhatók a vevői igények a termékötlettől kezdve egészen az újrahasznosításig beleértve az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezért a vállalatok minden eddiginél könnyebben tudnak testre szabott termékeket gyártani az egyedi vevői igényeknek megfelelően. A termékek egyedi gyártása és karbantartása lehetne az új standard.

Összességében növelhető a termelés gazdaságossága, a németországi ipar versenyképessége és a termelés rugalmassága.”

 

Ezenkívül az egyedi termelés ellenére költségcsökkentésről, a teljes értékteremtési lánc optimalizálásáról és az intelligens, digitális hálózatba kapcsolt rendszereknek köszönhetően egy nagymértékben önszerveződő gyártásról beszélünk. „Az emberek, gépek, berendezések, a logisztika és a termékek az Ipar 4.0-ban közvetlenül kommunikálnak egymással és működnek együtt. Az ugyanabban a termelési folyamatban lévő vállalatok közötti termelési és logisztikai folyamatok intelligensen kapcsolódnak egymáshoz, hogy a gyártást még hatékonyabban és rugalmasabban lehessen kialakítani.” (Ipar 4.0 platform, 2017)

 

Eddig kevés előrehaladás a termelő vállalatoknál

Egyezik azonban a realitás az igénnyel? Mintegy hat évvel ezelőtt kezdeményezésként életre hívva a középvállalatok számára, az Ipar 4.0 jelenleg látszólag előremozdításra kerül, azonban a gyakorlatban a gyártó és termelő vállalatoknál eddig kevés jelentős előrehaladás látható. A vásárokon ugyan számos termék már az „Ipar 4.0” címkével kerül ellátásra, azonban lényegében a középpontban ennél általában a termelési folyamatok hatékonyságának a növelése áll.

Egy felismerés ebből ezért már levezethető:

-> Nem EGY Ipar 4.0 létezik. Sokkal inkább különböző technológiák és megoldások fognak érvényesülni számos üzletágban és vállalatnál, a termékek összetettségétől, az automatizálás fokától, a gyártási technológiától és számos más tényezőtől függően.

 

Technológia, mint a digitalizáció fő hajtóereje

A tulajdonképpeni, átfogó hajtóerő a digitalizáció mögött azonban nem az ipar, hanem a gyors technológiai fejlődés, az adatok mindenütt jelen lévő összekapcsolása és rögzítése, valamint maguk a fogyasztók. Négy nagy trend hatol be erőszakosan társadalmunk szinte minden egyes területére: a digitalizáció, a mobilitás, a hálózatba szervezés és az elemzés. A fiatalok ezekkel a technológiákkal együtt nőnek fel és a megfelelő igényekkel is kezdenek el dolgozni. A digitális technológiák pedig minden bizonnyal már nem fognak eltűnni, hanem épp ellenkezőleg, mind a privát, mint a szakmai életünket tartósan befolyásolni fogják és meg fogják változtatni. Egyidejűleg azonban számos vállalat még jóval az adott technológiai lehetőségek mögött van. Épp e technológiai rés miatt tulajdonítanak a digitalizációnak óriási potenciált. A folyamatok, struktúrák és üzleti modellek modern digitális technológiákkal való optimalizálása az értékteremtés jelentős javulásával kecsegtet.

Még ha az Ipar 4.0 gyakorlati megvalósítása különböző formákkal is fog rendelkezni, a szakértők abban megegyeznek, hogy a vállalatok – hasonlóan, ahogy az eddigi ipari forradalmaknál – gyorsan kiszorításra kerülnek a piacról, ha a haladás szükségességét a digitalizáció értelmében nem ismerik fel és figyelmen kívül hagyják.

-> Döntő lesz a vállalatok számára, hogy nyereséges helyzetet teremtsenek a növekvő adatalapú üzleti modellekben.

Az új úttörő üzleti modellek a digitális technológiák újszerű összekapcsolásán keresztül jönnek létre, aminek ismét számos új, eddig ismeretlen üzleti lehetőség a következménye.

 

Mit csinálnak a digitalizáció éllovasai másképp?

Azonban mi a digitalizációban a nagy amerikai éllovas, az Apple & Co. sikerreceptje? A feltűnő hasonlóság, hogy egy horizontális gondolkodásmódot vesznek alapul, azaz az üzleti modelljeiket a vevő szemszögéből építik fel. Ennél a vállalatok nem termékekkel harcolnak a piaci részesedésekért, hanem rögtön egy új átfogó koncepcióval. Az Airbnb, az Uber vagy a Tesla erre ideális példák. A hazai középvállalatok ezzel szemben még nagyon a részletekre és különösen a technikára összpontosítanak. Míg az amerikai vállalatok gyakran az egész világra kiterjedően és üzletági határokon átnyúlóan gondolkodnak, valamint agilisan/rugalmasan reagálnak a vevői igényekre, addig a magyar középvállalatoknál az innovációk hangsúlya legtöbbször erőteljesen a technikai szinten van, melyet a magyar kormány Uniós finanszírozással támogat meg.  A termék és a tulajdonságok kerülnek javításra és tökéletesítésre. És ebben rejlik annak oka is, hogy még miért nem érte el az Ipar 4.0 a középvállalatokat: A vállalatok egyszerűen nem látják értelmét a saját folyamatok módosításának, és nem látnak értéktöbbletet ebben. A haladás miatt egyidejűleg azonban egyre jobban hasonlítanak a piacon kínált termékek, technikai különbségek alig fedezhetők fel.

 

A Tesla felrázza az autóipart

A legjobb példa itt az autóipar. Míg az európai autógyártók túlnyomó része látszólag kevés optimalizálást kezdeményez, a Tesla teljesen felrázza a piacot és a klasszikus autót egy szolgáltatássá alakítja át, ami szoftverrel konfigurálható. Az egyik oldalon a jövő hosszú távú koncepciókkal és stratégia kialakítási folyamatokkal kerül tervezésre, a Tesla-nál ezzel szemben tömegesen kerülnek megrendelésre autók, amiket először még gyártani kell, és amiknek a technikai szoftver tulajdonságait először még fejleszteni kell.

 

Az élenjáró vállalatok új piacokat hoznak létre

A hangsúly a középvállalatoknál a termék technikai optimalizálásán, a komplex interfészek megvalósításán van, a valóban élenjáró vállalatok azonban teljesen új piacokat hoznak létre. Míg a legtöbb vállalat azt kérdezi magától, hogy „Hogyan hívom ezt életre?”, addig az innovatív vállalatok a következő kérdést teszik fel maguknak: „Milyen üzletet tudok ezzel csinálni?”. Röviden: a digitalizációt, ill. az Ipar 4.0-t ebben az országban még túlságosan technikailag és nemzetileg korlátozva kezelik. Az Ipar 4.0 azonban egy átfogóbb megközelítést követ: az üzleti modelleket optimalizálni kell és újonnan ki kell találni.

Ezt a szemléletváltást számos szakértő elkerülhetetlennek látja a hazai középvállalatok számára ahhoz, hogy hosszú távon a globális picon versenyképesek tudjanak maradni. Nem (csak) termékek és folyamatok, hanem egész üzleti modellek optimalizálásáról van szó. Sok vállalat erősen a technikára összpontosít, és ennek utat kell engednie a társadalom és a vállalat, a piac szemszögéből való gondolkodásnak. Végül is a társadalom – az eddigi ipari forradalmaktól eltérően – egy központi aktív hajtóerő.

 

A digitalizáció elnyeli a régi üzleti modelleket – Rugalmasság a középpontban

A digitalizáció megváltoztat vállalatokat és megváltoztat egész üzleti modelleket. Hogy ténylegesen hogyan fog kinézni a digitális jövő, azt jelenleg még senki sem tudja teljes mértékben megbecsülni. A vállalatoknak azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy a digitális átalakulás elkerülhetetlen, már nem „akarom”-ról van szó, hanem „kell”-ről. A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy az üzleti modelljüket és így a vállalatukat ne nyelje el a digitalizáció. A jövőbeli valóság feltehetőleg nem fekete-fehér lesz, hanem sokkal sokszínűbb. Feltehetőleg a valóság minden egyes vállalat és minden egyes üzletág számára másképp fog kinézni, a digitális fejlődés esetleg ellentétesen és nem egyidőben fog végbemenni, egy alternatíva nélküli döntésnek az egyik vagy másik út mellett esetleg egyáltalán nem kell feltétlenül szükségesnek lennie.

Döntő lesz, hogy a technológiai fejlődésekkel tudatosan foglalkozzunk és hogy az összes különböző prognózisnál a megfelelő kérdéseket tegyük fel a saját vállalat számára, valamint hogy ebből levonjuk a megfelelő következtetéseket. A gyors fejlődés és az ehhez kapcsolódó bizonytalanság miatt a vállalatok egyre inkább rugalmasságra kényszerülnek.

 

Miért képezik az ERP rendszerek a digitalizáció alapját

Digitalizáció technika nélkül, ill. IT nélkül nem lehetséges. Ezért az IT-nak minden egyes vállalatnál együtt kellene járnia a digitalizációval és így lehetővé kellene tennie új üzleti modelleket és a folyamatok és struktúrák optimalizálását. Sok vállalatnál az ERP rendszerek képezik az IT központi részét. Ezek átfogóan irányítják az összes alkalmazást és folyamatot. Az összes üzletág közül a gyártóipar fog a legtöbbet profitálni az intelligens hálózatba szervezésből: az operatív folyamatok optimalizálásra, a költségek csökkentésre, az ipari berendezések pedig jobban kihasználásra kerülnek.

A digitalizációval azonban nőnek az ERP rendszerrel szemben támasztott követelmények is. A digitális átalakulás sebessége és dinamikája az alkalmazott ERP megoldástól a legnagyobb mértékű rugalmasságot követeli meg. A modern ERP rendszerek az előfeltételei annak, hogy a vállalatok értéktöbbletet nyerjenek a termékek és gépek digitális hálózatba szervezéséből, és hogy így a digitalizációban rejlő teljes potenciált kihasználhassák. Agilis, testreszabható alkalmazás környezetek szükségesek, amikbe új rendszerek és technológiák rugalmasan integrálhatók. Egy komplex kihívás, ami a digitális átalakulás sikeréről dönt.

 

Készen a digitalizációra az abas ERP-vel

Az abas ERP kíséri a vállalatokat a digitalizáció során – rugalmas, agilis platformként, ami támogatja a vállalatokat az olyan témáknál, mint pl. Big Data, IoT, vagy nemzetközivé tétel, és ennél egyensúlyt teremt a technika jelenlegi állása és a kedvező üzemeltetési költségek között. Az abas ERP a méretezhetőséggel szemben támasztott, növekvő követelmények tekintetében is rugalmas, pl. az új telephelyekre, ellátási láncokra vagy partnerhálózatokra való tekintettel.

Egy új ERP szoftver azonban önmagában sem a forgalmat és a nyereséget nem növeli, sem a vállalatokat nem teszi automatikusan versenyképesebbé. A zökkenőmentes és rugalmas folyamatok azonban már megteszik ezt – és a kihasználatlan potenciál, ami a folyamat optimalizálásban rejlik, óriási! Az abas BPM lehetővé teszi a folyamatok egyszerű optimalizálását: a vállalati folyamatok egy felhasználóbarát szerkesztő segítségével modellezésre kerülnek a digitális rajztáblán anélkül, hogy ez szükségessé tenne programozási ismereteket. Az új munkafolyamatok gombnyomásra használatra és a felhasználók dashboardjaiba integrálásra kerülnek.

Az intelligens munkadarabok és gépek közötti kommunikáció az adatmennyiség gyors növekedéséhez vezet, a legkülönbözőbb partnereket pedig egy közös technológiai platformon keresztül kell hálózatba szervezni. Itt kerül a képbe a felhő, mint a jövőre nézve alkalmas infrastruktúra az Ipar 4.0 számára. Ezért az abas lehetőséget nyújt arra, hogy választani lehessen a hagyományos on-premise (helyi) megoldás, a cloud computing vagy a hibrid megoldás között.

 

Források: Paul Samulat (2017): A világ digitalizációja; Ipar 4.0 platform (2017)

Címkék:ERP hírek Nemzetközi

Ajánlott bejegyzések